Služby

Důvodů, proč pracovat a spolupracovat s námi je spousta.
Je jen na Vás se správně rozhodnout.

360° vazba

Co je 360º zpětná vazba

Jedná se o objektivní a efektivní metodu hodnocení pracovního chování manažerů, která je založena na zpětné vazbě kolegů, nadřízených, podřízených, případně i zákazníků.
Různé úhly pohledu hodnotitelů umožňují zjistit úroveň jednotlivých kompetencí u hodnocené osoby a zajišťují větší míru komplexnosti a objektivnosti získaných informací.
360º zpětná vazba je vhodným nástrojem při řízení výkonu manažerů a jejich osobního rozvoje.

Jaký přínos pro vás bude mít 360º zpětná vazba

 • Získáte objektivní hodnocení výkonnosti zaměstnanců a možnost nastavit jim „zrcadlo“ jejich pracovního chování
 • Posouzení potenciálu manažerů
 • Zvýšení otevřenosti hodnocení a eliminování nařčení z preferování určitých zaměstnanců
 • Stanovení plánu rozvoje manažerů
 • Zlepšení týmové práce a posílení vztahů mezi manažery

Metodika

Hodnocená osoba dostane přiřazenu hodnotící skupinu – spolupracovníky, kteří jí poskytnou zpětnou vazbu.
Skupinu tvoří běžně 8 – 10 osob, a to sice nadřízený, podřízení, kolegové, popřípadě klienti. Každý člen hodnotící skupiny vyplní na internetu stejný on-line dotazník, kde se vyjadřuje k pracovnímu chování hodnocené osoby. Hodnocená osoba vyplňuje stejný dotazník sama o sobě.

Jedná se o 8 klíčových manažerských kompetencí

 1. Komunikační dovednosti
 2. Leadership
 3. Adaptabilita
 4. Mezilidské vztahy
 5. Zvládání úkolů
 6. Produktivita
 7. Rozvoj druhých
 8. Osobní rozvoj

Metoda 360º zpětné vazby je velmi účinný nástroj řízení lidských zdrojů a pracovního výkonu.

 

Pokud se přejete získat více informací zavolejte nám nebo vyplňte náš formulář.