Služby

Důvodů, proč pracovat a spolupracovat s námi je spousta.
Je jen na Vás se správně rozhodnout.

Analýza spokojenosti zákazníků

Co zákazník cítí, je skutečná realita. Vnímání zákazníka je jedinou realitou, když mluvíme o kvalitě služeb.

Proč je spokojenost tak důležitá? Existují důkazy o strategických vazbách mezi úrovní spokojenosti zákazníků a celkovou výkonností firmy. Vědci z University of Michigan zjistili, že v průměru každé 1% zvýšení spokojenosti zákazníků je spojeno s nárůstem 2,37 % firemní návratnosti investic (ROI). Spokojenost zákazníků je tedy jedním z nejdůležitějších klíčových výkonnostních ukazatelů každé společnosti.

Cílem indexování spokojenosti zákazníka je měřit v čase zranitelnost firemních vztahů se zákazníky a zajistit, aby byla posilována spokojenost u klíčových zákazníků.

Indexování spokojenosti zákazníka CSI poskytuje vážený index měření výkonnosti, který může být použit v nepřetržitém výzkumu vůči cílům.

 

Spokojenost zákazníků je důležitá z následujících důvodů: 

 

  • Zákazníci jsou jediným zdrojem příjmu pro firmy
  • Zákazníci přinášejí firmě obraty, které potřebuje pro své úspěšné fungování
  • Spokojení klienti od vás koupí znovu a doporučí vás potencionálním zákazníkům 

 

Jaký je přínos analýzy spokojenosti zákazníků CSI?

 

  • Měření spokojenosti zákazníků z nejrůznějších pohledů (zákaznický servis, kvalita produktů či služeb, řízení reklamací, image atd.)
  • Definuje oblasti, které ovlivňují spokojenost zákazníků
  • Identifikuje slabé a silné stránky
  • Umožňuje srovnání s konkurenčními společnostmi či s konkurenčními produkty
  • Definuje věrné a ohrožené skupiny zákazníků
  • Doporučuje nástroje vhodné pro posílení spokojenosti 

 

Čím více se přizpůsobíme přáním zákazníků, tím více nám to přinese výhod do podnikání.

Prostřednictvím Analýzy spokojenosti zákazníků je možné měřit a analyzovat zákaznické postoje, priority a porovnávat je s vaší tržní strategií.

Měřením a analýzou vašich vztahů se zákazníky budete mít skutečná fakta pro implementaci nových firemních strategií.

Zákaznické průzkumy spokojenosti Vám pomohou pochopit, zda se spokojenost pohybuje směrem nahoru nebo dolů.

CSI – Customer Satisfaction Index je nástroj určený k měření spokojenosti zákazníků s výrobky, službami i společnosti samotnou. Pomáhá porozumět hodnocené společnosti důvody zákazníkovy spokojenosti či nespokojenosti.

Máme zkušenosti:

Maxwell se věnuje výzkumu spokojenosti zákazníků a máme dlouhodobé zkušenosti z automobilového průmyslu, financí, služeb a maloobchodního prodeje. Průzkum spokojenosti zákazníků společnosti Maxwell vám pomůžeme odpovědět na zásadní otázky spojené s vaší konkrétní situací a strategií: 

 

  1)  Jak jsou konkurenceschopné vaše produkty a služby?
  2)  Poskytují vaši zaměstnanci přidanou hodnotu zákazníkům?
  3)  Jak silné jsou vaše vztahy se zákazníky?
  4)  Pomáháte vašim zákazníkům zvyšovat jejich konkurenceschopnost?
  5)  Jak byste měli rozvíjet vaše vztahy se zákazníky?

 

Pokud se přejete získat více informací zavolejte nám nebo vyplňte náš formulář.