Služby

Důvodů, proč pracovat a spolupracovat s námi je spousta.
Je jen na Vás se správně rozhodnout.

Analýza spokojenosti zaměstnanců

Význam spokojenosti zaměstnanců

Zaměstnanci jsou nejcennějším aktivem každé společnosti. Většinou je velmi obtížné nahradit jejich znalosti a intelektuální kapitál.

Proto je zásadní, aby manažeři věděli:

 

 • Co nejvíce zaměstnanci na společnosti oceňují
 • Co by chtěli nejvíce změnit

 

Přeměna zaměstnanců v loajální a oddané je přáním každého managementu, ale znalost jak toho docílit často chybí. Provádění pravidelných výzkumů spokojenosti zaměstnanců a využití jejich výsledků přináší pozitivní změny firmě a je jednou z možností, jak zlepšit dialog mezi zaměstnanci a manažery.

Provádění Analýzy spokojenosti zaměstnanců ve firmě je věc velmi důležitá, a proto vyžaduje hlubokou znalost tématu a dostatek času, aby výsledky mohly být později použity pro vypracování akčních plánů a realizaci kroků ke zlepšení.

Spokojení a oddaní zaměstnanci přinášejí konkurenční výhodu své firmě tím, že poskytují vysoce kvalitní služby zákazníkům. Důsledkem toho je vysoká spokojenost zákazníků, která zajišťuje dlouhodobou prosperitu společnosti.

Specifikace potřeb a cílů

Prvním a nejdůležitějším krokem v analýze spokojenosti zaměstnanců je zjistit, jak jsou s vámi spokojeni. Problému s tím, že nevíte co dělat s odpovědí nebo odmítáte přijmout výsledek, se lze vyhnout správným stanovením cíle a potřeb v přípravné fázi.

Pokud nemáte stanoven cíl nebo se vám těžko formulují vaše potřeby, Maxwell vám pomůže díky svým zkušenostem.

Provádění analýzy spokojenosti zaměstnanců

Doručování dotazníků respondentům – hlavní část Maxwel průzkumu spokojenosti zaměstnanců je on-line na internetu. Podle přání klienta jsme schopni doplnit on-line průzkum tištěnými papírovými dotazníky a telefonním dotazováním.

Možné cíle projektu

Spolupráce při realizaci výzkumu spokojenosti zaměstnanců v následujících oblastech:

 

 • Celková nálada zaměstnanců
 • Výzkum firemní kultury
 • Loajalita a zapojení zaměstnanců
 • Vedení zaměstnanců
 • Očekávání zaměstnanců do budoucnosti/přístup ke změnám
 • Kultura bezpečnosti

Co výzkum spokojenosti přinese?

 • Zjišťuje míru spokojenosti nebo nespokojenosti zaměstnanců, jejich potřeby, loajalitu, zapojení, kulturu bezpečnosti a očekávání v jednotlivých oblastech práce a ve vztahu k zaměstnavateli.
 • Odkrývá faktory, které spokojenost či nespokojenost ovlivňují.
 • Odkrývá zavčas rizika možné fluktuace zaměstnanců.
 • Zjišťuje míru identifikace zaměstnanců s organizací, firmou.
 • Odhaluje úzká místa v komunikaci uvnitř firmy.
 • Zjišťuje, jak zaměstnanci subjektivně hodnotí své nadřízené.
 • Umožňuje všechny výsledky sledovat a porovnávat pro jednotlivé organizační jednotky, pro vybrané skupiny zaměstnanců a srovnávat trendy a změny v čase.

Průběh výzkumu:

 • Podrobně se seznámíme s prostředím zadavatele a představami managementu.
 • Na základě těchto zkušeností upravíme dotazník, jehož obsah budeme s vámi -- konzultovat.
 • Dohoda o struktuře a parametrech nástroje.
 • Pilotní projekt.
 • Zapracování připomínek a vytvoření finální verze dotazníku.
 • Definování časového harmonogramu.
 • Připravíme podklady a zajistíme komunikaci s účastníky.
 • Připravíme a zajistíme distribuci a následný sběr dotazníků v tištěné formě.

Cíle a průběh výzkumu:

 • Provedeme on-line sběr dat, veškeré dotazníky budou on-line k dispozici na webové stránce společnosti Maxwell, v klientské zóně.
 • Vyplněné dotazníky analyzujeme (vytvoříme datový soubor za účelem kvantitativní a kvalitativní analýzy).
 • Připravíme pro vás souhrnnou zprávu z výzkumu se všemi důležitými zjištěními včetně executive summary.
 • Výstupy vám budeme osobně prezentovat.
 • Dále budeme k dispozici pro případné konzultace při aplikaci zjištění do praxe.

Výstupy:

 • Obdržíte souhrnnou zprávu se všemi důležitými výsledky
  • (včetně executive summary)
 • Srovnání výsledků se sumovaným indexem, kde:
  • měření dle indexové míry (0-100 bodů)
  • excelentní světové firmy (80-100 bodů)
  • průměrné EU firmy (61-79 bodů)
  • podprůměrné firmy (pod 61 bodů)
 • Analýza výsledků a formulace doporučení
 • Plán akčních kroků a jejich komunikace
 • Příprava projektu na další období – opakování šetření v dohodnuté periodicitě

Maxwell se vám postará o:

  1)  Navržení webového dotazníku
  2)  Provedení telefonických dotazování
  3)  Přípravu tištěné verze dotazníku
  4)  Zpracování
  5)  Vyhodnocení
  6)  Prezentaci výsledků managementu
  7)  Návrh doporučení do budoucnosti na základě zjištěných skutečností

 

Sběr dat - sběr dat začíná rozesláním vašich dotazníků a končí doručením posledního vyplněného formuláře dotazníku do databáze.

Připomínky - rozesíláním připomínek na zaměstnance, kteří neodpovídají uprostřed průzkumu, pomáhá zvýšit aktivitu k vyplnění analýzy.

Analýza výsledků a poděkování respondentům

Výpočet modelu spokojenosti - Model spokojenosti je statistický model, který popisuje prioritní témata, která mají vliv na zaměstnance. Vzhledem k tomu, že prioritní témata jsou počítána na základě statistických metod a nikoliv přímým dotazováním zaměstnanců, detekce lidským vnímáním je odstraněna a spolehlivost výsledků je vyšší.

Prezentace výsledků - Po důkladné analýze vyplněných formulářů spokojenosti zaměstnanců vás provedeme výsledky a poradíme vám, jak dál pracovat s analýzou.

Poděkování respondentům - na tento krok se velmi často zapomíná. Po ukončení průzkumu vždy poděkujeme respondentům a uvědomíme je o tom, že jejich vstupní informace byly cenné.

 

Máte zájem o analýzu spokojenosti zaměstnanců?

Pokud se přejete získat více informací zavolejte nám nebo vyplňte náš formulář.