Služby

Důvodů, proč pracovat a spolupracovat s námi je spousta.
Je jen na Vás se správně rozhodnout.

Facilitace

Kdo je facilitátor?

Definice facilitace je "usnadnit něco" nebo "ulehčit proces".

Co facilitátor dělá je plán, moderování a řízení skupinových událostí, aby zajistil účinné splnění skupinových cílů; a to s jasným myšlením, dobrým zapojením účastníků do diskuse a rozhodování a akceptaci každého, kdo je zapojen.

Co je tedy facilitace
Facilitace je styl vedení komunikace, který je typický postoji facilitátora, jeho chováním vůči facilitovaným a způsobem, jakým komunikaci mezi lidmi strukturuje.

Facilitátor aktivně využívá principy, procesní postupy a specifické facilitativní chování, která podporují efektivní diskusi, pojmenování problémů, hledání a zvažování řešení a efektivní rozhodování a plánování ve skupině.

 

Kdy je facilitace vhodná?

  • Byl identifikován důležitý problém. Existují potíže, které je nutné vyřešit. Může to být neefektivní proces, zákazník vyžadující ubezpečení o dodržení kvality nebo překročení původního rozpočtu na daný projekt.
  • Řešení problému není na první pohled jasné. Pokud by řešení daného problému bylo zřejmé, nebylo by zapotřebí ho hledat. Je k tomu zapotřebí hlubší porozumění problému a analýza situace.
  • Týmová podpora jako základ úspěchu. Pro daný projekt je zapotřebí získat podporu více členů týmu a pravděpodobně také změnu jejich chování a přístupu. Bez těchto podmínek selže i ten nejlepší plán.

 

Máte zájem o facilitování vašeho firemního setkání či porady?

Pokud se přejete získat více informací zavolejte nám nebo vyplňte náš formulář.