Služby

Důvodů, proč pracovat a spolupracovat s námi je spousta.
Je jen na Vás se správně rozhodnout.

Komunikační dovednosti

Ze všech lidských dovedností a schopností, patří k nejdůležitějším a nejužitečnějším ty dovednosti, které se týkají komunikace. Komunikační dovednosti ovlivňují efektivitu profesního i soukromého života, v roli člena nebo lídra malé skupiny, který veřejným projevem předává informace posluchačům a ovlivňuje jejich postoje a chování.

Mezilidská komunikace se skládá z vysílání a přijímání verbálních i neverbálních sdělení mezi dvěma nebo více lidmi.

Mezi základní komunikační dovednosti patří:

  • Dovednost prezentovat sám sebe – jako sebejistého, sympatického, přístupného a důvěryhodného člověka. Komunikační dovednosti nebo jejich nedostatek také prozradí hodně o negativních vlastnostech daného jedince.
  • Vztahová dovednost – pomáhá navazovat vztahy, spolupracovat s kolegy a udržovat vzájemné vazby s přáteli a rodinnými příslušníky.
  • Dovednost vést rozhovory – umožňuje komunikovat s druhými za účelem získání informací, úspěšně se představit, ucházíte-li se o nové místo, a efektivně se se účastnit řady různých typů rozhovorů a pohovorů.
  • Dovednost komunikovat v malé skupině a vůdcovská dovednost – pomáhají být efektivním členem nebo lídrem různě zaměřených skupin, například informativních, řešících problémy nebo spontánně hledající nové nápady.
  • Dovednost prezentace – znamená umět sdělovat informace jak malým, tak velkým skupinám posluchačů a ovlivňovat jejich postoje a chování.
  • Mediální gramotnost – umožňuje stát se kritickým uživatelem rozmanitých masových médií, se kterými se denně setkáváme.

 

Máte zájem zlepšit své komunikační dovednosti?

Pokud se přejete získat více informací zavolejte nám nebo vyplňte náš formulář.