Služby

Důvodů, proč pracovat a spolupracovat s námi je spousta.
Je jen na Vás se správně rozhodnout.

Leadership

„Základ úspěšného leadershipu tkví v práci s posláním - v jeho definici a jasné a pravidelné komunikaci. Lídr stanovuje cíle, volí priority, určuje a udržuje standardy“

Peter Drucker

 

Kdokoliv z nás, kdo usiluje o vedoucí postavení a cítí potřebu nějaké formy vůdcovství, může svoji výkonnost zdokonalit.

Vůdce by měl být schopen postavit se na stejnou úroveň jako všichni zúčastnění a spoléhat se na to, že respekt získá prostřednictvím autority pramenící z jeho znalostí a osobnosti. Takový přístup vyžaduje značnou vnitřní sebedůvěru; lidé brzy vycítí, jestli ji vůdce má nebo ne. Brzy také vycítí, jestli jim vůdce dokáže ukázat cestu vpřed a být jim na této cestě průvodcem.

 

 

Charakteristické znaky leadershipu:

 

 • Směřování
  Lídr vždy dokáže najít cestu vpřed a navést na ni ostatní. To může zahrnovat přechod na nové cíle, nové produkty či služby nebo na nové trhy.
 • Inspirace
  Leadership je spojen s inspirací. Pomocí slov a osobního příkladu dokáže lídr nadchnout ostatní a dosáhnout maximální motivace, té hybné síly, které je tým nebo jedinec schopen.
 • Vytváření týmů
  Lídr má přirozenou tendenci přemýšlet o tom, jak ze skupiny jednotlivců vytvořit tým. Stejně tak týmy často hledají spíše lídry než šéfy.
 • Osobní příklad
  Leadership spočívá v osobním příkladu. Lídr také přímo přispívá ke společnému úkolu a tím „vede z první linie“.
 • Akceptování
  Můžete být jmenován manažerem, ale skutečným lídrem se nestanete, dokud vaše jmenování není přijato u lidí, kteří pro vás pracují.

 

Rozvíjíme lídry
Jednotlivci v roli lídra musejí prokázat že dominují souborem vybraných dovedností, které jim umožňují „dát věci do pohybu“ v jejich oblasti zodpovědnosti – a nezáleží na tom, zda se jedná o generálního ředitele nebo liniového manažera.
Přispívat k rozvoji firemních cílů a nastavit jejich strategické řízení vyžaduje od lídrů jejich silné zaměření na schopnosti řešit problémy, posouzení výzev a možností vedoucích k silným rozhodnutím tak, aby se podnikání úspěšně rozvíjelo směrem vpřed.
Vypořádat se se změnami, které si na společnosti často vynucuje dynamický trh vyžaduje také osobní kvality lídra přijímat příchozí informace, být flexibilní a umět přizpůsobit se jim dle potřeby.

 

Skutečným měřítkem lídra je...

 

 • jak dobře se mu daří dosáhnout svých cílů prostřednictvím inspirování a motivování ostatních k akci
 • jak jde příkladem a vzorem ostatním
 • jak podporuje pocit sounáležitosti
 • jak podporuje tvořivost a inovace

 

Úspěšný lídr rozvíjí lidský potenciál společnosti určováním souborů vlastností a chování, které jsou zapotřebí - u sebe i ostatních a buduje tím konkurenční výhodu.

Pokud jsou vnímány nedostatky ve schopnostech podřízených, klíčovým úkolem lídra je najít nejvhodnější způsob, jak tyto schopnosti získat a nastavit osvědčené postupy a procesy ke zlepšení výkonnosti.

Myslete jako lídr, buďte lídrem!

Žádná společnost nemůže předvést to nejlepší ze svého potenciálu, pokud nerozvíjí své lídry – lidi, kteří inspirují ostatní k dosahování cílů a výkonu. Klíčovým vlivem na individuální výkon každého zaměstnance je jeho přímý nadřízený.

Maxwell Leadership

Tento ucelený tréninkový program je navržen tak, aby vám pomohl získat to nejlepší z vysoké výkonnosti týmu. Používáme praktické a aplikované přístupy. Nabízíme vám také řešení na míru - můžeme přizpůsobit a připravit tréninky tak, jak požadujete, aby vyhovovali vašim specifickým potřebám.

 

Pokud se přejete získat více informací zavolejte nám nebo vyplňte náš formulář.