seriál článků pro Váš maximální potenciál
14. díl

2016: NEJNOVĚJŠÍ PRODEJNÍ METODY A TRENDY

V rámci mých prodejních tréninků a koučinků slýchávám od účastníků, že by se rádi dozvěděli, jaké jsou nejmodernější prodejní trendy a techniky. Bohužel v ten stejný okamžik vidím, že před sebou mám lidi, kteří toho o prodeji mnoho nevědí a pravděpodobně nejsou velmi úspěšní. Proto hledají pomoc v nejmodernějších trendech a technikách, které „budou prodávat“ za ně a tito obchodníci tím docílí plánovaných prodejních cílů. Tak to v prodeji bohužel nefunguje.


Přečíst celý článek

13. díl

Jak se stát výjimečným obchodníkem?

Proč se pohybuje většina obchodníků a prodejců v oblasti průměrnosti, či dokonce podprůměrnosti, zatímco jiní jedinci dlouhodobě vynikají ?


Přečíst celý článek


12. díl

Jak mohou manažeři využívat motivaci a disciplínu k úspěšnému vedení týmu

Kombinací motivace a disciplíny vytvářejí manažeři rovnováhu odměn a nápravných opatření, které vedou prodejní tým k lepším výkonům. Zkuste uplatňovat tuto rovnováhu pomocí následujících metod, tak abyste vybudovali silnější a účinnější prodejní tým.


Přečíst celý článek

11. díl

12 viditelných známek toho, že vaši noví manažeři potřebují trénink

Nikdo si záměrně neklade za cíl být špatným manažerem. Ve skutečnosti si mnoho manažerů dokonce ani nemusí uvědomovat, že dělají něco špatně. Nicméně, existuje celá řada znaků a vlastností, které je zapotřebí vnímat u vašich nových manažerů a které mohou znamenat, že potřebují školení.


Přečíst celý článek


10. díl

Proč a jak používat naše silné stránky?

Které stránky vašeho charakteru oceňujete nejvíce a milujete používat? Jste to „VY“, když jste vtipní, laskaví, zodpovědní, spolehliví, milující, nadšení, zvídaví atd.?
Silné stránky jsou psychologickými charakteristikami, prostřednictvím kterých uznáváme a vyjadřujeme to, co v našem životě oceňujeme; jak aktivně integrujeme „kdo jsme“ s tím „co oceňujeme“.


Přečíst celý článek

9. díl

Tipy pro nové manažery

Být poprvé povýšen na manažerskou pozici může být vzrušující a motivující, ale potřebné dovednosti pro to stát se úspěšným manažerem nejsou přirozené každému. Může proto být velmi obtížné se orientovat na požadované vstupy a výstupy vaší nové role manažera. Nadřízený, který vás vybral do pozice autority, vyžaduje, abyste začali řídit některé z vašich přátel a spolupracovníků.


Přečíst celý článek


8. díl

Úspěšný prodej ve světě neustálé změny

Jedinou konstantou v dnešní době je změna. Jaké jsou změny, které ohrožují dnešní obchodní stabilitu?


Přečíst celý článek

7. díl

Mentoring

V oblasti služeb je mnohdy kvalita výkonu jednotlivých zaměstnanců nižší než bychom si představovali a zavedení mentoringu ze strany zaměstnavatele je velmi vhodným a chytrým řešením. Ovšem každý Mentor musí být na svoji roli pečlivě připraven. Musí si zodpovědět otázku, zda je emočně a psychologicky připraven investovat čas a úsilí do pomoci druhým osobám.


Přečíst celý článek


6. díl

Lídr nebo manažer?

Před velkou neznámou stojíme v okamžiku, kdy máme určit, zda je někdo lídrem nebo manažerem.
Toto téma není lehké ani povrchní, nýbrž je důležitým začátkem pro stanovení toho, co by měl dělat vedoucí pracovník. Historie trvá na tom, že manažer je současně i lídrem.


Přečíst celý článek

5. díl

Orientace na zákazníka se vždycky vyplatí

Všechny velké společnosti v současnosti kladou důraz na zlepšování prostředí svých obchodů a zkvalitňování nabídky zboží a služeb. V přístupu zaměstnanců k zákazníkovi však výrazné změny v poslední době nevidíme. Obchody velkých společností jsou pěkně uspořádané, prostředí na nás působí příjemně, avšak prodejci tyto klady často zcela potlačují právě svým přístupem k zákazníkům.


Přečíst celý článek