Služby

Důvodů, proč pracovat a spolupracovat s námi je spousta.
Je jen na Vás se správně rozhodnout.

MBTI®

MBTI® - Myers Briggs Type Indicator

MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) bývá často mylně nazýváno typologií osobností. Nejedná se o typologii, ale instrument, který je založen na sebeanalýze vlastní osoby a našich preferencích.

Výsledky MBTI® identifikují hodnotné rozdíly mezi normálními zdravými lidmi – rozdíly, které mohou být zdrojem mnohých nedorozumění a chyb v komunikaci.
Nástroj MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) byl vytvořen proto, aby Jungova teorie psychologických typů byla srozumitelná a užitečná v každodenním životě.
Vyplnění MBTI® a získání zpětné vazby vám pomůže identifikovat vaše jedinečné dary. Informace zlepšují porozumění sebe sama, vaší motivace, vašich přirozených silných stránek a vašich potenciálů pro růst. Také Vám pomůže ocenit lidi, kteří se od vás liší. Porozumět vašemu MBTI® typu je sebe-ujišťující a podporuje spolupráci s ostatními.

Vývoj MBTI®

Autoři MBTI®, Katharine Cook Briggsová (1875-1968) a její dcera Isabel Briggs Myersová (1897-1980) byly nadšené a disciplinované pozorovatelky rozdílnosti lidských osobností. Studovaly a zpracovaly myšlenky švýcarského psychiatra Carl G.Junga (1875-1961), které využily k porozumění lidem kolem nich. Ztráta lidského potenciálu za 2. světové války vedla Myersovou k vytvoření Indikátoru MBT, aby lidé měli přístup k výhodám, které našla v poznání psychologického typu a ocenění rozdílů.

 

MBTI® dnes

Po více než 50 letech výzkumu a rozvoje je současné MBTI® nejrozšířenějším a nejpoužívanějším nástrojem k porozumění rozdílností osobnosti. Jelikož MBTI® vysvětluje základní vzory lidského fungování, používá se pro širokou škálu účelů.
 

Aplikace s MBTI®, které poskytujeme:

 1. MBTI® - Porozumění sebe sama a vlastní rozvoj
 2. MBTI® pro rozvíjení kariéry
  1. Výběr zaměstnání nebo změna pracovního místa mohou být hlavní životní změnou, která vyžaduje pečlivé promyšlení, plánování a úsilí.
  2. Pokud objevujete nové pracovní / kariérové možnosti, potřebujete se sami sebe zeptat dvě otázky:
   1. Co chci dělat?
   2. Jak se tam mohu posunout ze stávající pozice?
  3. První otázka se týká cíle hledání vaší kariéry, druhá se týká procesu hledání nového pracovního místa nebo kariéry – toho, jak vlastně jít za dosažením svého cíle
  4. Tyto dvě otázky spolu navzájem souvisí - můžete mít svou novou kariéru jasně na mysli, ale nevíte, jak dosáhnout svého cíle; nebo můžete hovořit se všemi „těmi správnými lidmi“ a dělat všechny příslušné kroky profesního průzkumu bez jasného směru
  5. MBTI® v kariérním poradenství vám může pomoci:
   1. Vybrat nové pracovní místo nebo kariéru
   2. Změnit pracovní místo nebo kariéru
   3. Zvýšit vaší spokojenost v rámci současného pracovního místa nebo kariéry
  6. MBTI® v kariérním poradenství vám pomůže formulovat odpovědi na otázky “Co chci dělat“ a „Co musím udělat, abych toho dosáhl“.
 3. MBTI® pro Organizační rozvoj
 4. MBTI® pro Team building
 5. MBTI® pro Management a Leadership
  1. Společnosti v dnešní době čelí dvěma hlavním výzvám v oblasti leadershipu:
   1. Nedostatku lídrů
   2. Rostoucím problémům leadershipu v globálním prostředí
 6. MBTI® a řešení problémů a krizových situací
 7. MBTI® v poradenství ve vztazích
 8. MBTI® pro studijní rozvoj a učení
  1. Učení je celoživotní proces. Učíme se ve škole, v práci, doma, v našem volném čase. Každý má preference v učení, které ovlivňují, jak a co upřednostňujeme naučit se.
  2. Stejně tak, každý může rozvíjet některé dovednosti a strategie, aby pro něj učení bylo efektivnější
 9. MBTI® v tréninku multikulturního povědomí
 10. MBTI® v koučinku
 11. MBTI® v prodeji
  1. Proč používat MBTI® v prodeji?
  2. Prodej je uskutečněn, pokud jsou pokryty potřeby
  3. Naši zákazníci mají obojí – potřeby po produktech/službách a potřeby individuálního přístupu. Je to nejčastěji otázka osobního přístupu, která pozastaví nebo úplně zastaví prodej.
  4. Pokud jsme schopni porozumět a předvídat různé potřeby individuálního přístupu, zvýšíme naši prodejní efektivitu.
  5. Fáze prodejního procesu
   1. Zahájení vztahu
   2. Zjištění potřeb
   3. Předložení akčních návrhů
   4. Obdržení souhlasu a uzavření
  6. Každý obchodník prochází jednotlivými fázemi prodejního procesu různým způsobem. To záleží na našem typu preference; na tom, co jsme se naučili a co jsme zjistili, že funguje.
   Jak zvýšit efektivitu v prodeji a dosahovat vyšších prodejů?
   1. Krok číslo 1 – prvním krokem ke zvýšení efektivity prodeje je začít si uvědomovat impulsy v chování našich zákazníků
   2. Krok číslo 2 – druhým krokem ke zvýšení efektivity prodeje je začít myslet o našich zákaznících za použití přístupu preference typů.
   3. Krok číslo 3 – třetím krokem ke zvýšení efektivity prodeje je přizpůsobit váš prodejní styl preferencím zákazníka
 12. MBTI® a emoční inteligence
  1. Emoční inteligence (EQ) je termín, který je používán k popisu komplexní schopnosti regulovat své impulsy, umění vcítit se do druhých a být vytrvalý a odolný tváří v tvář překážkám.
  2. Rozvoj emoční inteligence (EQ) vám pomůže zvýšit vaše dovednosti ve vedení lidí /leadershipu, obohatit vaše mezilidské vztahy, zvětšit váš vliv a rozšířit osobní možnosti, které mohou vybízet k řízení životní duševní poptávky
  3. Osobnost, Emoční Inteligence a výkon jsou vzájemně závislé faktory v našem každodenním životě
  4. Když máte rozšířenou emoční inteligenci a vyváženou osobnost, budete mít zdravější životní styl, silnější vztah a celkově větší spokojenost a výkon ve zvolené práci
 13. MBTI® v komunikaci
 14. MBTI® v rozhodování

O MBTI®

 1. Neexistují žádné dobré nebo špatné typy – všechny typy mají nějaké silné stránky a některá možná úskalí nebo slepá místa.
 2. Typ popisuje vrozené preference - všichni máme přístup k oběma aspektům typu, jen prostě dáváme přednost použití jednomu konkrétnímu
 3. Preferovaný typ je posilován jeho používáním
 4. Všichni používáme obě preference, ale obvykle ne se stejným komfortem / úsilím.

MBTI® dichotomie

 1. MBTI® třídí osobnosti podle čtyř zásadních dichotomií - rozdílů - které definují naše osobní preference.
 2. I když tyto preference mohou být velmi významné, nejsou absolutní. Každý z nás má možnost zvážit a použít opačný přednost z naší "domácí palety" preferencí
 3. Čtyři dichotomie dle MBTI® jsou:
  1. Extroverze (Extroversion) a Introverze (Introversion)
  2. Smysly (Sensing) a Intuice (INtuition)
  3. Myšlení (Thinking) a Cítění (Feeling)
  4. Usuzování (Judging) a Vnímání (Perceiving)
 4. Extroverze (Extroversion) a Introverze (Introversion)
  1. Extroverze a Introverze v pojetí MBTI® pojednává o směru, kterým soustředíme naši pozornost a energii
 5. Smysly (Sensing) a Intuice (INtuition)
  1. Způsob, jakým přijímáme informace a typ informací, které máme rádi a kterým důvěřujeme
 6. Myšlení (Thinking) a Cítění (Feeling)
  1. Způsob, jakým se rozhodujeme
 7. Usuzování (Judging) a Vnímání (Perceiving)
  1. Náš postoj vůči okolnímu světu a jak se k němu MY stavíme

Kombinací těchto čtyř preferenčních párů vzniká 16 možných osobnostních typů, které představují 16 modelů osobnosti. Hlavním přínosem MBTI® je, že Vám tyto Vaše vrozené preference pomůže určit. Výsledkem bude Váš osobnostní typ označený čtyřmi písmeny podle písmen představujících Vaše konkrétní preference.

16 Osobnostních typů dle MBTI®

Všech 16 osobnostních typů podle MBTI® je uvedeno v následující tabulce osobnostních typů.

 

Tréninky, konzultace a poradenství s MBTI®

Certifikace MBTI® Certified Practitioner jsou založeny na směrnicích Americké psychologické asociace (APA) o rozdělení psychologických nástrojů.

MBTI® je omezený nástroj hodnocení a vyžaduje zvláštní kvalifikaci, aby mohl být interpretován ostatním. MBTI® Certified Practitioner – je odborník, který musí být vyškolen v používání a interpretaci nástroje MBTI® a úspěšně splnit přísná certifikační pravidla. Ty jsou důležitá pro zajištění etického a správného použití indikátoru, a také pro osvojení si metod a znalostí pro pomoc klientům v pochopení MBTI výsledků a pro využívání těchto informací v různých oblastech života klienta. 

 

Pokud se přejete získat více informací zavolejte nám nebo vyplňte náš formulář.