Služby

Důvodů, proč pracovat a spolupracovat s námi je spousta.
Je jen na Vás se správně rozhodnout.

Příprava a moderace workshopů

Předání zprávy posluchačům je stejně důležité jako informace sami o sobě.

Nabízíme prvotřídní moderaci mítinků, firemních porad a workshopů.

Jaký je rozdíl mezi moderováním a facilitací?

Moderate v latině znamená stanovovat způsoby, pravidla, hranice. Moderation se používá také ve významu usměrňovat, zprůměrňovat chování, zabraňovat nevyhovujícímu, extrémnímu chování. To znamená moderovat/usměrňovat chování skupiny tak, aby co nejméně projevovala nevyhovující chování a chovala se tak, aby skupina došla k cíli.

Profesionální moderátoři společnosti Maxwell mohou řídit vaše setkání, prezentovat váš program, nebo připravit vlastní program.

Poradíme Vám jak připravit vhodné materiály pro účastníky a jak nastavit hodnocení pro témata tak, aby vyhovovalo, co nejlépe vašim potřebám.

Maxwell moderátoři mohou dosáhnout dohody, vyzvat k akci, posílit obsah sdělení, efektivně získat požadované informace z cílové skupiny a maximalizovat zapojení osob s cílem pokročit v projektu.

Využít služeb externího moderátora je nutné, pokud potřebujete pomoci shromáždit potřebné informace, využít brainstormingu, řešit problémy, strategicky plánovat, stejně tak jako při mnoha dalších druzích setkání.

Profesionální moderátor může pomoci vaší skupině identifikovat klíčové otázky a soustředit se na ně, dělat rozhodnutí a posunout jednání vpřed.

Pravděpodobně hlavní důvod, proč společnosti a jednotlivci využívají služeb profesionálního moderátora je jeho objektivita a požadovaný odstup a nezaujatost.

Jakou výhodu vám přinese profesionální moderátor společnosti Maxwell

  • Profesionální moderátor umožňuje lidem soustředit se na důležité otázky, aniž by se musel starat o detaily probíhajícího jednání
  • Poskytuje strukturu a organizaci jednání
  • Minimalizuje nebo dokonce zažehnává mezilidské konflikty v případě citlivých témat
  • Je schopen udržet objektivitu
  • Maximalizuje pravděpodobnost, že cílů jednání bude dosaženo ve stanoveném čase
  • Pomáhá skupinám i jednotlivcům dosáhnout porozumění a dohody
  • Řídí jednání tak, aby byla vyváženost mezi vážností a humorem
  • Je neutrální při řízení diskusí a pomáhá v nadhledu na „celkový obraz“
  • Dokáže vyvolat kreativitu a zapojení účastníků

 

Pokud se přejete získat více informací zavolejte nám nebo vyplňte náš formulář.