Právní informace

Právní informace

Shromažďování a využití osobních údajů

Společnost Maxwell respektuje soukromí osob, které navštěvují její webové stránky. Shromažďujeme pouze ty osobně určitelné údaje (jako např. jméno, adresa či e-mail), které nám sami dobrovolně poskytnete. Společnost Maxwell tyto údaje využijí pouze k účelům uvedeným tam, kde byly poskytnuty. Příležitostně můžeme uvedené informace použít k tomu, abychom se s vámi spojili či k dokonalejšímu zjištění vašich potřeb a následnému zlepšení našich produktů a služeb.
Společnost Maxwell vaše osobní informace neprodá ani nepronajme žádné třetí straně, není-li vám v okamžiku, kdy informace poskytujete, sděleno jinak. Společnost může informace použít v souhrnné formě ke statistickým analýzám provozu na webových stránkách společnosti Maxwell. Při tomto zpracování nelze z dat získat žádné osobně určitelné informace.

Využití souborů cookie

Tento webový server využívá soubory cookie, aby stránky přizpůsobil vašim potřebám. Cookie je textový soubor, který server uloží na váš pevný disk. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na stránkách či umožňuje přesnější analýzu jejich využití. Náš server může kupříkladu vytvořit soubor cookie, který vám zabrání v opakovaném zadávání hesla během jediné návštěvy některého z našich webových serverů. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookie nebudou shromažďovat osobně určitelné informace.
Informace předložené uchazečem o práci (osobní údaje, životopis, jeho vzdělání atd.) budou uloženy v elektronické podobě do zabezpečených databází společnosti Maxwell a využity oprávněným personálem k posouzení jeho kvalifikace a zkušeností vzhledem k volným místům u naší společnosti.

Zabezpečení osobních údajů

Společnost Maxwell uchovává vaše osobní údaje bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.

Odkazy na externí stránky

Stránky společnosti Maxwell mohou v zájmu návštěvníků obsahovat i řadu odkazů na jiné servery s užitečnými informacemi. Zásady ochrany soukromých údajů popsané zde však na jiných serverech nemusí platit. Máte-li zájem o informace o jejich způsobu sběru a distribuce údajů, kontaktujte přímo provozovatele konkrétních stránek. Osobně určitelné informace shromažďované na stránkách společnosti Maxwell nejsou externím serverům předávány, není-li vám v okamžiku, kdy tyto poskytujete, sděleno jinak Společnost Maxwell si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních dat v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce.