Služby

Důvodů, proč pracovat a spolupracovat s námi je spousta.
Je jen na Vás se správně rozhodnout.

Teambuilding – Outdoor trénink

„Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.“

Konfucius

 

Outdoor Training, jak již jeho označení naznačuje, přenáší tradiční školení do netradičního prostředí. Přírodní prostředí zde působí jako zdroj poznání a kreativity. Účastníkům nabízí uvolněnější atmosféru v rámci pracovních kolektivů.

Outdoor lze využít pro diagnostiku, rozvoj a motivaci tymů, k obnovení či vytvoření nové úrovně interpersonálních vztahů, rozvoji komunikace a motivace v nově budovaných i zaběhlých pracovních týmech.

Metody využívané při outdooru patří, díky principu zážitkové pedagogiky, k nejefektivnějším způsobům poznávání a uchování naučených dovednosti.

Díky vyváženým kombinacím různých dobrodružných, sportovních a tréninkových aktivit jsou účastníci konfrontováni s netradičními výzvami a řešení nestandardních situaci.

Zaměstnanci jsou tak vedeni k nalézání nových netradičních řešení, které následně převádějí do pracovního života. Výběr metod vždy podléhá tomu, aby byly naplněny stanovené cíle programu a náročnost odpovídala složení skupiny s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám.

Chcete zesílit vazby mezi zaměstnanci v pracovním kolektivu vaší firmy? Přijali jste nové kolegy a chcete, aby se neformálně seznámili s vaší společností? Chcete odměnit váš nejlepší firemní tým netradičním zážitkem?

 

Hledáte inspirativní přístupy?

Pokud se přejete získat více informací zavolejte nám nebo vyplňte náš formulář.